Aanvraag doen

Denkt u in aanmerking te komen voor een HPKB? Vul dan ons digitale aanvraagformulier in. Vanzelfsprekend bieden wij ook de mogelijkheid tot het indienen van een papieren aanvraag. Echter kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen als uw dossier niet compleet is. Vandaar dat wij adviseren om de aanvraag digitaal in te dienen zodat u zeker weet dat uw aanvraag compleet is. Is dat niet mogelijk? U kunt hier het aanvraagformulier downloaden en ingevuld per post aan ons opsturen.

Let op

Het huidige personeelstekort bij de Nederlandse spoorwegen is een tijdelijk probleem en kan daarom (evenmin als de eventuele gevolgen daarvan) geen rol spelen bij de besluitvorming over een aanvraag voor een HPKB.

Kom ik in aanmerking?

Op deze pagina kunt u controleren of u in aanmerking komt.

Klik hier om een digitale aanvraag te doen

 

Voor het indienen van een aanvraag dient u altijd het relevante deel (episodelijst) uit uw medisch dossier op te vragen en mee te sturen. Het gaat hier enkel om een overzicht van uw huidige diagnosen en behandelingen die betrekking hebben op deze aanvraag. Uw huisarts is verplicht om dit met u te delen. Medische informatie wordt uitsluitend geaccepteerd indien afkomstig van uw behandelend huisarts of specialist. Deze documentatie dient voorzien te zijn van een stempel en handtekening van betreffende arts. Op grond van artikel 7:456 van het Burgerlijk Wetboek heeft u recht op inzage en afschrift van uw medische gegevens. Uw aanvraag wordt, door onze arts, op basis van uw medische gegevens beoordeeld. Zonder medische informatie kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Voor toelichting ten aanzien van het opvragen van uw medisch dossier, kunt u bijgaand artikel raadplegen (bron: www.knmg.artsennet.nl).

Doet u de aanvraag liever op papier? Download dan dit document: