Aanvraag doen

U kunt een aanvraag doen door hier het digitale formulier in te vullen en bewijsstukken digitaal mee te zenden. Is dat niet mogelijk? U kunt hiernaast het aanvraagformulier downloaden en ingevuld per post aan ons opsturen.

Voor het indienen van een aanvraag dient u altijd het relevante deel uit uw medisch dossier op te vragen en mee te sturen. Het gaat hier niet om een medische verklaring of dat uw behandelaar denkt dat u wel of niet recht hebt op de extra kilometers, maar om een kopie overzicht van uw huidige diagnosen en behandelingen die betrekking hebben op deze aanvraag.

Voor toelichting ten aanzien van het opvragen van uw medisch dossier, kunt u bijgaand artikel raadplegen (bron: www.knmg.artsennet.nl).

Download aanvraagformulier

Doet u de aanvraag liever op papier? Download dan dit document:
Aanvraagformulier HPKB