Besluit

Onze medewerkers bekijken op uw aanvraag of alle benodigde gegevens zijn ingevuld en of de gevraagde documenten zijn meegestuurd. Doorgaans is de doorlooptijd van een digitale aanvraag korter omdat deze veelal completer wordt ingevuld. Daarna zal onze medisch adviseur uw medische problemen beoordelen. De medisch adviseur heeft te beoordelen of u – vanuit een zuiver medisch perspectief gezien – niet in staat bent om met de trein te reizen, al dan niet met assistentie, begeleiding en/of een hulpmiddel. De wens om zelfstandig te reizen kan helaas niet worden meegenomen in het besluit.

Er zijn een aantal dingen waar we niet naar kijken bij de beoordeling van de aanvraag. De overheid heeft besloten dat wij hier niet naar mogen kijken. Dit zijn de volgende dingen:

  • Waarom u gaat reizen
  • Hoelang uw reis duurt
  • Waar u heen reist
  • Of u tijdens uw reis begeleiding kunt krijgen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

Als er nog vragen zijn, kan het zijn dat de adviseur u nog een brief stuurt met vragen. Als het voor de adviseur allemaal duidelijk is, wordt een besluit uitgebracht. Het besluit ontvangt u in een brief.

Download hier het toetsingskader voor het besluit Hoog Persoonlijk Kilometer Budget