Besluit

Onze medewerkers bekijken of op uw aanvraag alle benodigde gegevens zijn ingevuld en of de gevraagde documenten zijn meegestuurd. Daarna zal onze medisch adviseur uw medische problemen beoordelen. De medisch adviseur bekijkt in hoeverre uw medische problemen zorgen dat u niet meer met de trein kunt reizen.

Er zijn een aantal dingen waar we niet naar kijken bij de beoordeling van de aanvraag. De overheid heeft besloten dat wij hier niet naar mogen kijken. Dit zijn de volgende dingen:

  • Waarom u gaat reizen
  • Hoelang uw reis duurt
  • Waar u heen reist
  • Of u tijdens uw reis begeleiding kunt krijgen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

Als er nog vragen zijn, kan het zijn dat de adviseur u nog een brief stuurt met vragen. Als het voor de adviseur allemaal duidelijk is, wordt een besluit uitgebracht. Het besluit ontvangt u in een brief.

Download hier het toetsingskader voor het besluit Hoog Persoonlijk Kilometer Budget

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken nadat het besluit is genomen. Voor het indienen van een bezwaar kunt u dit formulier uitprinten, invullen en ondertekenen. Ook kunt u uw bezwaar in een brief aan ons toesturen. Zorg er voor dat uw HPKB dossiernummer op de brief staat vermeld.

Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, sturen wij u binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging. Het is ons streven om u binnen zes weken nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, op de hoogte te brengen van de uitkomst. Mochten we toch meer tijd nodig hebben voor de afhandeling van het bezwaar, dan zullen wij u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Mocht u in uw bezwaar aanvullende medische informatie toevoegen, dan moet u deze medische gegevens, aangeleverd door uw behandelend arts, mee sturen.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaar kunt u terecht op deze website van de Rijksoverheid.

U kunt het volledig ingevulde bezwaarformulier en/of brief per post opsturen naar:
HPKB Secretariaat
Herculesplein 357
3584 AA Utrecht