Besluit

Uw aanvraag wordt door onze medewerkers beoordeeld op volledigheid (zijn alle benodigde gegevens ingevuld en zijn de gevraagde documenten meegestuurd). Daarna zal onze medisch adviseur uw medische problematiek beoordelen; er wordt gekeken in hoeverre uw medische problemen verhinderen dat u met de trein kunt reizen; ook wordt daarin meegenomen of u met hulp van een medepassagier of met hulp van NS-personeel de trein in kunt komen c.q. weer kunt verlaten. Als dit voor de adviseur allemaal duidelijk is, wordt een besluit uitgebracht. Het besluit wordt u toegezonden. Indien er nog vragen zijn, kan het zijn dat de adviseur u schriftelijk benaderd.

Het toetsingskader voor het besluit Hoog Persoonlijk Kilometer Budget, kunt u hier downloaden.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met het besluit dat is genomen op uw aanvraag voor een Hoog Persoonlijk Kilometer Budget, bestaat de mogelijkheid om hiertegen een bezwaar in te dienen. Een bezwaar dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit te worden ingediend. Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, sturen wij u binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging. Het is ons streven om u binnen zes weken nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, op de hoogte te brengen van de uitkomst. Mochten we toch meer tijd nodig hebben voor de afhandeling van het bezwaar, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte brengen.

Mocht u in uw bezwaar aanvullende medische gronden opnemen, dan dient u hiertoe de medische gegevens, aangeleverd door uw behandelend arts, mee te sturen.

Voor het indienen van een bezwaar kunt u bijgaand formulier uitprinten, invullen en ondertekenen.
Ook kunt u uw bezwaar in een brief aan ons toesturen. Zorg er voor dat uw HPKB dossiernummer op de brief staat vermeld.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaar kunt u terecht op deze website van de Rijksoverheid.

U kunt het volledig ingevulde bezwaarformulier en/of brief per post opsturen naar:
HPKB Secretariaat
Herculesplein 357
3584 AA Utrecht

Download hier het Bezwarenformulier HPKB. Vergeet u niet uw handtekening te plaatsen.