Privacyverklaring

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons.

Uw persoonsgegevens ontvangen wij in het geval van een aanvraag HPKB altijd van uzelf. Vervolgens worden persoonsgegevens verwerkt tijdens het afhandelingsproces. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, en niet gebruikt om u te informeren over producten en diensten. De locatie waar de persoonsgegevens terechtkomen is aangemeld bij het CBP.

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Sommige persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels. Al onze medewerkers hebben daarom een geheimhoudingsplicht. Aanvullend zijn sommige professionals, zoals artsen en psychologen, via beroepsstatuten gehouden aan een medisch beroepsgeheim.