Wat is een Hoog Persoonlijk Kilometer Budget (HPKB)?

Het HPKB is een budget met extra kilometers bovenop het standaard budget van Valys. Met Valys kunt u standaard 700 kilometer per jaar reizen. Als u in aanmerking komt voor een HPKB, dan krijgt u 2350 kilometers per jaar voor de rest van uw leven.

 

HPKB is een uitzonderlijke voorziening

Het HPKB is een voorziening voor personen met zeer ernstige chronische beperkingen van medische aard. Voor de toekenning daarvan gelden strenge en weinig flexibele criteria, deze zijn veel strenger dan die voor het standaard kilometerbudget van Valys.

Zo hebben wij voor de overheid te beoordelen of u – vanuit zuiver medische optiek gezien – in staat bent om met de trein te reizen, al dan niet met assistentie, begeleiding en/of een hulpmiddel. Dit is dus wezenlijk iets anders dan in staat zijn om zelfstandig met de trein te reizen.

De wens om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen, c.q. om zo veel mogelijk autonomie te behouden kan dan ook helaas géén reden zijn voor toekenning van een HPKB.

Kom ik in aanmerking?

Op deze pagina kunt u controleren of u in aanmerking komt.