Disclaimer

Door deze website te raadplegen en/of te gebruiken aanvaardt de gebruiker de toepasselijkheid en werking van deze disclaimer.

medTadvies B.V. besteedt de noodzakelijke zorgvuldigheid en aandacht aan de werking van en de informatie op deze website. Het kan echter voorkomen dat de website (tijdelijk) niet (naar behoren) werkt of dat informatie op deze website onvolledig en/of onjuist is. medTadvies B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg daarvan wordt geleden. medTadvies B.V. kan voorts niet garanderen dat deze website en de websites waarnaar wordt verwezen middels hyperlinks vrij zijn van virussen. medTadvies B.V. aanvaardt daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

medTadvies B.V. behoudt zich het recht voor de informatie op deze website, waaronder mede deze disclaimer is begrepen, te wijzigen en/of te verwijderen. medTadvies B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg daarvan wordt geleden.

medTadvies B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of werking van websites waarnaar in deze website wordt verwezen middels hyperlinks.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Reproductie en/of gebruik van de inhoud van deze website is – anders dan ten behoeve van de aanvraag van een Hoog PKB of ander privégebruik – niet toegestaan behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van medTadvies B.V.

Op deze disclaimer en op alle geschillen die voortvloeien uit het raadplegen en/of gebruiken van deze website is Nederlands recht van toepassing en is de rechter te Utrecht exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen daarover.